Όροι χρήσης
Αρχική σελίδα Όροι χρήσης

Όροι χρήσης του ιστότοπου της Casino Guru

1. Ορισμοί

Η χρήση της διαδικτυακής πύλης https://gr.casino.guru διέπεται από τους ακόλουθους Όρους. Οι ορισμοί θα έχουν την ακόλουθη ερμηνεία:

 • https://gr.casino.guru – εφεξής θα αποκαλείται «Ιστότοπος»

 • Πρόσωπο, εταιρεία ή άλλος οργανισμός που χρησιμοποιεί το https://gr.casino.guru – εφεξής θα αποκαλείται «Χρήστης»

 • Γενικοί όροι και προϋποθέσεις – εφεξής θα αποκαλούνται «Όροι»

 • Η Εταιρεία που διαχειρίζεται τον ιστότοπο της Casino Guru - εφεξής θα αποκαλείται «Φορέας» και «Casino Guru»

 • Όλες οι πληροφορίες που υποβάλλονται από τον Χρήστη στην Casino Guru μέσω του Ιστότοπου μας – εφεξής θα αποκαλούνται «Δεδομένα»

 • Σύντομο αρχείο κειμένου που ο Ιστότοπός μας θα τοποθετεί στον υπολογιστή σας όταν μας επισκέπτεστε – εφεξής θα αποκαλείται «Cookie»

 • Οποιαδήποτε ισχύουσα νομοθεσία που αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της Οδηγίας 96/46/ΕΚ ή του ΓΚΠΔ, και οποιοιδήποτε άλλοι νόμοι και κανονισμοί εφαρμόζονται σε εθνικό επίπεδο – εφεξής θα αποκαλούνται «Νομοθεσία για την Προστασία Δεδομένων»

 • Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 – εφεξής θα αποκαλείται «ΓΚΠΔ»

 • Οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Ιουλίου 2002 όπως τροποποιήθηκαν το 2006 και το 2009 – εφεξής θα αποκαλείται «Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για τα Cookie»

2. Βασικοί Όροι

 • Με την πρόσβαση στον Ιστότοπο, ο Χρήστης δηλώνει ότι συμφωνεί με τους ισχύοντες Όρους, επιβεβαιώνει ότι τους κατανοεί και ότι συμμορφώνεται με τους όρους αυτούς.

 • Απαγορεύεται η είσοδος στον Ιστότοπο σε άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών ή της ηλικίας που προβλέπει η νομοθεσία περί τυχερών παιχνιδιών της χώρας του Χρήστη. Ισχύει το υψηλότερο όριο ηλικίας.

 • Ο Φορέας του παρόντος Ιστότοπου δε φέρει ευθύνη για την ενημέρωση και την ακρίβεια των πληροφοριών που δημοσιεύονται εδώ.

 • Ο Ιστότοπος δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απώλεια ή ζημία που απορρέει από τη χρήση του περιεχομένου του υπό οποιεσδήποτε συνθήκες και με κανέναν τρόπο.

 • Ο Ιστότοπος περιέχει συνδέσμους προς εξωτερικούς ιστότοπους που ανήκουν σε τρίτους – ο Ιστότοπος δεν επηρεάζει το περιεχόμενο αυτών και δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για το εν λόγω περιεχόμενο. Με την πρόσβαση στον ιστότοπο, ο Χρήστης αποδέχεται τους όρους και τις προϋποθέσεις του συγκεκριμένου εξωτερικού ιστότοπου.

 • Όταν κάνει χρήση του Ιστότοπου και των υπηρεσιών τρίτων, ο Χρήστης θα φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τον έλεγχο των νομικών απαιτήσεων που ισχύουν.

 • Ο Ιστότοπος παρέχει απλώς ανεξάρτητες υπηρεσίες πληροφόρησης και δεν είναι ο ίδιος πάροχος διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών.

 • Ο Φορέας μπορεί να απαγορεύσει σε Χρήστες από ορισμένες χώρες ή περιοχές την πρόσβαση σε ολόκληρο τον Ιστότοπο ή σε ορισμένα τμήματα ή περιεχόμενό του. Οι απαγορεύσεις αυτές εφαρμόζονται για λόγους συμμόρφωσης με τη νομοθεσία των εν λόγω περιοχών.

 • Σε περίπτωση που ο Ιστότοπος παραβιάσει τη νομοθεσία της χώρας του Χρήστη με οποιονδήποτε τρόπο, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο info@casino.guru. Η πρόθεση του Φορέα είναι να ενεργεί σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις όλων των χωρών από τις οποίες μπορεί να προέρχονται οι Χρήστες του Ιστότοπου. Ωστόσο, η παρακολούθηση των αλλαγών της νομοθεσίας κάθε χώρας δεν είναι μέσα στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του.

 • Στην περίπτωση που κάποιο μέρος των Όρων δεν είναι σύμφωνο με τη νομοθεσία της χώρας του Χρήστη, οι υπόλοιποι Όροι διατηρούν την ισχύ τους.

3. Πνευματικά Δικαιώματα

 • Όλο το κείμενο και το περιεχόμενο του Ιστότοπου καλύπτονται από τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων. Η αντιγραφή του περιεχομένου σε άλλους ιστότοπους επιτρέπεται μόνο με χρήση ενός συνδέσμου ακολούθησης (do-follow backlink) σε μορφή ετικέτας html <a> ή με προηγούμενη έγκριση του Φορέα του Ιστοτοπου.

 • Το περιεχόμενο και τμήματα του περιεχομένου επιτρέπεται να αναδημοσιεύονται στον ιστότοπο Wikipedia.org με συνδέσμους μη ακολούθησης σε μορφή ετικέτας html <a> (no-follow backlink).

4. Πολιτική απορρήτου

 • Η πολιτική απορρήτου ισχύει για Εσάς, τον Χρήστη του Ιστότοπού μας, και για την Casino Guru, τον ιδιοκτήτη και πάροχο του Ιστότοπου. Η Casino Guru αντιμετωπίζει το απόρρητο των πληροφοριών των Χρηστών του Ιστότοπου με σοβαρότητα. Η παρούσα πολιτική ισχύει για τη χρήση όλων των Δεδομένων που συλλέγονται από εμάς ή παρέχονται από τους Χρήστες και αφορούν τη χρήση του Ιστότοπου μας.

4.1 Εύρος πολιτικής απορρήτου

 • Η παρούσα πολιτική απορρήτου ισχύει μόνο για τις ενέργειες της Casino Guru και των Χρηστών σε σχέση με τον παρόντα Ιστότοπο. Η ισχύς της δεν εκτείνεται σε κανέναν άλλον ιστότοπο στον οποίο μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση μέσω του παρόντος Ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, τυχόν συνδέσμων για διαδικτυακά καζίνο.

 • Η Casino Guru είναι ο «υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων» για τους σκοπούς της Νομοθεσίας για την Προστασία Δεδομένων. Αυτό σημαίνει ότι η Casino Guru καθορίζει τον σκοπό και τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η επεξεργασία των Δεδομένων σας.

4.2 Συλλογή Δεδομένων

 • Ενδέχεται να συλλέξουμε τα παρακάτω Δεδομένα, μεταξύ των οποίων και Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, από τους Χρήστες μας σύμφωνα με την παρούσα πολιτική απορρήτου:

  • Στοιχεία επικοινωνίας, όπως διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)

  • Πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα, όπως η διεύθυνση IP, ο τύπος του προγράμματος περιήγησης και το λειτουργικό σύστημα

4.3 Πώς γίνεται η συλλογή Δεδομένων

 • Η Casino Guru συλλέγει δεδομένα με τους παρακάτω τρόπους:

  • Δεδομένα που μας παρέχετε
  • Δεδομένα που συλλέγονται αυτόματα
4.3.1 Δεδομένα που μας παρέχετε
 • Η Casino Guru συλλέγει δεδομένα με διάφορους τρόπους, όπως για παράδειγμα:

  • Όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω του Ιστότοπου, με email ή οποιονδήποτε άλλο τρόπο
  • Όταν υποβάλλετε κάποια αναφορά για τον σκοπό της βελτίωσης των υπηρεσιών που παρέχουμε (ωστόσο, δεν είστε υποχρεωμένοι να υποβάλετε αναφορά ή να συμπεριλάβετε το email και άλλα Δεδομένα σας)
4.3.2 Δεδομένα που συλλέγονται αυτόματα
 • Η συλλογή ορισμένων Δεδομένων γίνεται αυτόματα όταν επισκέπτεστε τον Ιστότοπο. Για παράδειγμα:

  • Συλλέγουμε αυτόματα κάποιες πληροφορίες για την επίσκεψή σας στον Ιστότοπο, οι οποίες περιλαμβάνουν τη διεύθυνση IP σας, την ημερομηνία, τις ώρες και τη συχνότητα των επισκέψεών σας καθώς και τον τρόπο που αλληλεπιδράτε με το περιεχόμενο του Ιστότοπου. Οι πληροφορίες αυτές μας βοηθούν να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του Ιστότοπου και τις λειτουργίες του.

  • Συλλέγουμε τα Δεδομένα σας αυτόματα μέσω cookies, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις για τα cookies του προγράμματος περιήγησής σας. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την παρακάτω ενότητα «Cookies».

4.4 Πώς χρησιμοποιούμε τα Δεδομένα

 • Κατά καιρούς ενδέχεται να χρειαστούμε οποιαδήποτε από τα παραπάνω Δεδομένα προκειμένου να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία όταν χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπό μας. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την παρούσα πολιτική απορρήτου, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα Δεδομένα για τους παρακάτω λόγους:

  • βελτίωση των προϊόντων ή των υπηρεσιών μας

 • Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα Δεδομένα σας για τον παραπάνω σκοπό αν θεωρήσουμε ότι είναι απαραίτητο για την προστασία των έννομων συμφερόντων μας. Στην περίπτωση που δεν μείνετε ικανοποιημένοι, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε ένσταση σε ορισμένες περιπτώσεις (δείτε την ενότητα «Τα δικαιώματά σας»).
 • Η Casino Guru δεν υπενοικιάζει, δεν πουλάει και δεν μοιράζεται προσωπικές πληροφορίες για τους Χρήστες του σε άλλα άτομα ή εταιρείες.

4.5 Διατηρώντας τα Δεδομένα ασφαλή

 • Χρησιμοποιούμε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να προστατεύσουμε τα Δεδομένα σας:

  • αποθηκεύουμε τα Δεδομένα σας σε ασφαλείς διακομιστές

  • πρόσβαση στα Δεδομένα έχουν μόνο οι διαχειριστές του Ιστότοπου

 • Τα μέτρα για την προστασία των Δεδομένων σας περιλαμβάνουν μέτρα για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε υποψίας παραβίασης των δεδομένων. Στην περίπτωση που υποψιαστείτε αθέμιτη χρήση ή απώλεια ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα Δεδομένα σας, παρακαλείσθε να μας ενημερώσετε στέλνοντας email στο: security@casino.guru.

4.6 Διατήρηση Δεδομένων

 • Θα κρατήσουμε τα Δεδομένα σας στον διακομιστή μας για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών που περιγράφονται στην παρούσα πολιτική απορρήτου ή έως ότου μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα Δεδομένα, εκτός αν η νομοθεσία προβλέπει ή επιτρέπει τη διατήρησή τους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

4.7 Τα δικαιώματά σας

 • Σε σχέση με τα Δεδομένα σας, έχετε τα παρακάτω δικαιώματα:

  • Δικαίωμα πρόσβασης - το δικαίωμα να ζητήσετε αντίγραφο των πληροφοριών που έχουμε για Σας ανά πάσα στιγμή ή το δικαίωμα να μας ζητήσετε να τροποποιήσουμε, να ενημερώσουμε ή να διαγράψουμε αυτές τις πληροφορίες. Μπορεί να αρνηθούμε το αίτημά Σας σε περιπτώσεις που ο νόμος μας επιτρέπει να το κάνουμε. Σε περίπτωση που αρνηθούμε το αίτημά Σας, θα Σας ενημερώσουμε για τους λόγους της άρνησής μας
  • Δικαίωμα διόρθωσης - το δικαίωμα να τροποποιήσετε τα Δεδομένα σας αν είναι ανακριβή
  • Δικαίωμα διαγραφής - το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή ή την αφαίρεση των Δεδομένων σας από τα συστήματά μας
  • Δικαίωμα περιορισμού της χρήσης των Δεδομένων σας - το δικαίωμα να μη μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε τα Δεδομένα σας ή να περιορίσετε τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε
  • Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων - το δικαίωμα να μας ζητήσετε να μεταφέρουμε, να αντιγράψουμε ή να μεταβιβάσουμε τα Δεδομένα σας
  • Δικαίωμα εναντίωσης - το δικαίωμα να εναντιωθείτε στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα Δεδομένα σας
 • Για να υποβάλετε ερωτήματα, να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματα που περιγράφονται ανωτέρω ή να αποσύρετε τη συναίνεσή σας για την επεξεργασία των Δεδομένων σας, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο: privacy@casino.guru.
 • Εάν δε μείνετε ικανοποιημένοι από τον τρόπο που χειριστήκαμε κάποια αναφορά που υποβάλατε σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε τα Δεδομένα σας, μπορείτε να παραπέμψετε την αναφορά σας στην αρμόδια αρχή προστασίας δεδομένων.
 • Είναι σημαντικό τα Δεδομένα που διατηρούμε για εσάς να είναι ακριβή. Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε σε περίπτωση που τα Δεδομένα σας αλλάξουν κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος για το οποίο τα κρατάμε.

4.8 Σύνδεσμοι προς άλλους ιστότοπους

 • Ο παρών Ιστότοπος παρέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους. Παρόλο που αξιολογούμε λεπτομερώς τους ιστότοπους για τους οποίους παρέχουμε συνδέσμους, δεν ελέγχουμε αυτούς τους ιστότοπους με κανέναν τρόπο και δεν είμαστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενο τους. Η παρούσα πολιτική απορρήτου δεν εκτείνεται στη χρήση αυτών των ιστότοπων από σας. Σας συμβουλεύουμε να διαβάζετε την πολιτική ή τη δήλωση απορρήτου των άλλων ιστότοπων πριν τους χρησιμοποιήσετε.

4.9 Αλλαγές στην ιδιοκτησία και τον έλεγχο της επιχείρησης

 • Η Casino Guru μπορεί, κατά καιρούς, να επεκτείνει ή να μειώσει τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες και αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την πώληση ή/και τη μεταβίβαση του ελέγχου της Casino Guru εν όλω ή εν μέρει. Όταν αυτό σχετίζεται με οποιοδήποτε μέρος των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων, τα Δεδομένα που παρέχονται από τους Χρήστες μας θα μεταβιβάζονται και ο νέος ιδιοκτήτης ή η νέα ελέγχουσα οντότητα θα μπορεί να χρησιμοποιήσει τα Δεδομένα για τους σκοπούς για τους οποίους αρχικά τα είχαμε συλλέξει, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πολιτικής απορρήτου.

 • Στην παραπάνω περίπτωση, θα λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουμε την προστασία του απορρήτου Σας.

4.10 Cookies

 • Ο παρών Ιστότοπος μπορεί να τοποθετήσει και να έχει πρόσβαση σε κάποια Cookies στον υπολογιστή σας. Η Casino Guru χρησιμοποιεί Cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας όταν χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο. Η Casino Guru έχει επιλέξει με προσοχή τα Cookies αυτά και έχει λάβει μέτρα για να διασφαλίζεται η προστασία και ο σεβασμός τους απορρήτου Σας αδιάλειπτα.

 • Όλα τα Cookies που χρησιμοποιούνται από τον παρόντα Ιστότοπο, χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για τα Cookies.

 • Μπορείτε να επιλέξετε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τα Cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Από προεπιλογή, τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης δέχονται Cookies, αλλά αυτό μπορεί να αλλάξει.

 • Μπορείτε να επιλέξετε να διαγράψετε τα Cookies ανά πάσα στιγμή. Ενδέχεται, ωστόσο, να χάσετε πληροφορίες που σας επιτρέπουν να έχετε πρόσβαση στον Ιστότοπο πιο γρήγορα και αποτελεσματικά.

 • Η πλήρης Πολιτική cookie είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση: gr.casino.guru/politiki-gia-ta-cookies.

4.11 Γενικά

 • Σύμφωνα με την παρούσα πολιτική απορρήτου, δεν μπορείτε να μεταβιβάσετε τα δικαιώματά σας σε άλλο πρόσωπο. Σύμφωνα με την παρούσα πολιτική απορρήτου, μπορούμε να μεταβιβάσουμε τα δικαιώματά σας όταν ευλόγως πιστεύουμε ότι τα δικαιώματά σας δεν θα επηρεαστούν.

 • Αν κάποιο δικαστήριο ή αρμόδια αρχή αποφασίσει ότι οποιαδήποτε από τις διατάξεις της παρούσας πολιτικής απορρήτου (ή τμήμα οποιασδήποτε διάταξης) είναι άκυρη, παράνομη ή ανεφάρμοστη, η διάταξη αυτή ή το τμήμα της διάταξης αυτής θα θεωρείται ότι διεγράφη στο βαθμό που αυτό απαιτείται, και η εγκυρότητα και η εφαρμοσιμότητα των άλλων διατάξεων της παρούσας πολιτικής απορρήτου δεν θα επηρεάζονται.

5. Τελικές διατάξεις

 • Σε περίπτωση που υπάρχουν αποκλίσεις μεταξύ της αγγλικής εκδοχής και των εκδοχών σε άλλες γλώσσες, θα ισχύει η αγγλική εκδοχή.

 • Οι όροι μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Τελευταία ενημέρωση: 21/11/2018

Θα ήταν χρήσιμο για κάποιους φίλους σας;

Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο και ενημερώστε τους.

Κοινοποίηση

Προτεινόμενα online καζίνο